Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Program COrvus je plne funkčná aplikácia, ktorú si zatiaľ môžu zadovážiť nevidiaci a slabozrakí používatelia na Slovensku. Má za sebou niekoľkoročný vývoj (od roku 2013), teraz však musíme zabezpečiť aby:

  • sa o COrvus začali zaujímať investori, alebo sociálne zmýšľajúci donori,
  • sa rozšíril na slovenskom, ale dostal sa aj na európsky, resp. až celosvetový trh, 
  • sa ho nevidiaci, s podporou špecializovaných inštitúcií  zameraných na špeciálne sociálne poradenstvo a rehabilitáciu, naučili používať,
  • sme pokračovali vo vývoji, prinášali novú funkcionalitu, ale reagovali aj na nové verzie OS.

Pretože COrvus je v svojej podstate kompenzačná pomôcka určená veľmi úzkej skupine používateľov, pričom jeho vývoj je pomerne náročný a drahý, relatívne malí počet používateľov na Slovensku by ho nedokázal zaplatiť i napriek tomu, že štát na zaobstaranie podobných pomôcok poskytuje aj finančné príspevky. O to viac, že často ide o používateľov, ktorí sú z dôvodu svojho zdravotného postihnutia nezamestnaní, resp. v sociálnej núdzi, je našou snahou poskytnúť im COrvus za prijateľnú cenu.

To je dôvod, prečo i napriek tomu, že COrvus je spoplatnená aplikácia, hľadáme donorov, poprípade inú pomoc, ktorá by nám umožnila rozšíriť CORVUS na čo najväčšie územie a spraviť ho tým životaschopnejším.

Tím vývojárov
CORVUSu