Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Spoločnosť Mondelez poskytla na vývoj programu, ale najmä na podporu jeho rozšírenia medzi nevidiacich a podporu poradenstva pri práci s COrvusom finančný dar vo výške 2 000,00 €

Ďakujeme!


Spoločnosť ESET podporila vývoj programu COrvus (najmä prehrávača audiosúborov, prípravu nového vizuálu vhodnejší pre slabozrakých a aktualizáciu na OS Android 6), tiež poradenstvo pri práci s COrvusom, finančným darom vo výške 2 000,00 €

Ďakujeme!


NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY na vývoj COrvusu, konkrétne aplikácie pre športovcov a aplikácie na uľahčenie prístupu ku knihám zo špecializovaných knižníc pre nevidiacich, poskytla finančný dar vo výške 2 000,00 €

Ďakujeme!


Budeme veľmi radi, i v mene nevidiacich a slabozrakých, ak na tomto mieste budeme môcť uviesť i vaše meno, či meno vašej spoločnosti.