Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Pomôžte nám finančne, 2% z dane, materiálne, službami, dobrovoľníckou prácou... Momentálne potrebujeme:

  • pomoc a poradenstvo pri uvádzaní produktu na trh, preložiť COrvus do viacerých jazykov (svetových i jazykov susedných krajín), 
  • právnu pomoc (pri príprave licencií, zmlúv, rôznych dokumentov),
  • zabezpečiť rôzne smartfóny na testovanie COrvusu, ale aj na zaškoľovanie a poradenstvo pre nevidiacich,
  • pomoc pri zabezpečení ochrany duševného vlastníctva niektorých (nezverejnených) nápadov,
  • pomôcť s PR, medializáciou, grafikou, webom, programovaním... 

Kontaktujte nás, aby sme spolu našli možnosti našej spolupráce.