Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Misiou neziskovej organizácie Stopka je pozitívne ovplyvňovať vzťah človeka k sebe, k iným a k prostrediu, v ktorom žije, a to najmä prostredníctvom zážitku a integrácie. Jej služby sú zamerané najmä na vzdelávanie, pričom cieľovou skupinou sú deti, mládež a rodiny, bez ohľadu na zdravotné postihnutie, či iné špecifiká.

I napriek širokému záberu cieľových skupín, osobitnú pozornosť venujeme, vo vybraných službách, i zrakovo postihnutým deťom a mládeži. Dôvodom nie je len historická súvislosť, kedy Stopka n. o. vznikla ako iniciatíva členov Združenia nevidiacej a slabozrakej mládeže, ale i fakt, že Stopka n. o. aj vzhľadom na svoju minulosť, je prevádzkovateľom najväčšej chránenej dielne pre ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím v oblasti Dolného Liptova. Venujeme sa príprave a realizácii tréningov pre zrakovo postihnutých, ale tiež prevencii a odstraňovaniu sociálno-komunikačných, informačných a architektonických bariér. Aktívne sa venujeme vývoju kompenzačných a didaktických pomôcok pre zrakovo postihnutých (napr. špeciálny softvér na sprístupnenie mobilného telefónu, zošity pre slabozrakých a p.), pretože je pre nás mimoriadne dôležité, aby nie len naši klienti, ale aj zamestnanci so zrakovím postihnutím, mali dobré podmienky pre ich plnohodnotný život i efektívnu prácu.

Kontakt:

Stopka n.o.
Štiavnická 1825/6
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Tel: +421-44-4327922 ; Mobil: +421-917-024579

web: http://www.stopka.sk
E-mail: stopka@stopka.sk