Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

 • Ide v prvom rade o súbor špeciálne vyvinutých aplikácií zasadených do jednoduchého a intuitívne ovládateľného prostredia. COrvus Prostredie zohľadňuje potreby, možnosti a schopnosti nevidiacich a slabozrakých, pričom im ale zároveň sprístupňuje všetky štandardne používané služby, ktoré využívajú pri telefonovaní aj ľudia bez zrakového postihnutia. Zároveň im umožňuje využívať aj ďalšie funkcie telefónu, ktoré priamo nesúvisia s telefonovaním (budík, kalendár a p.).Vzhľadom na úplne odlišný prístup z hľadiska ovládania dotykových mobilných telefónov s OS Android oproti doteraz používaným telefónom s OS Symbian, sa ale nesnaží sprístupniť všetky aplikácie telefónu, pretože to je prakticky nereálne a aj v minulosti to bolo možné len čiastočne.
 • Pri navrhovaní COrvus Prostredia je kladený vysoký dôraz na čo najrýchlejšiu a čo najefektívnejšiu prácu, intuitívne ovládanie, ktoré je čo najmenej závislé na presnosti dotykov nevidiaceho (to je pri dotykových telefónoch pre nevidiacich najväčšia bariéra) a použiteľnosť pre používateľov s rôznym stupňom motorických a technických zručností.
 • Pri ovládaní nezáleží na tom (s výnimkou zapisovania znakov), kde sa nevidiaci displeja dotkol, ale všetko je závislé na tom, aký pohyb vykonal, pričom sa snažíme počet nevyhnutných pohybových gest minimalizovať, aby boli ľahko zapamätateľné.
 • Implicitne program nepočíta s používaním QWERTY klávesnice, pretože pri nej je potreba vykonávania pozične veľmi presných dotykov, ale ako základnú využíva klávesnicu numerickú (tzv. 3x4, ako pri nedotykových telefónoch), kde je polí niekoľkonásobne menej a tak sú väčšie. Nevidiaci tak nestráca čas s vyhľadávaním písmen a môže tak písať oveľa rýchlejšie.
 • V programe je možné vykonávať veľmi variabilné nastavenie funkcionality (napr. zakazovať, resp. povoľovať gestá, funkcie a p.) v záujme prispôsobenia mobilného telefónu technickej vyspelosti a zručnostiam jeho používateľa.
 • COrvus pre nevidiacich poskytuje hlasové odčítanie základnej obrazovky, navigačného menu, ako aj všetkých integrovaných aplikácií do CORVUS Prostredia.
 • Okrem toho nevidiaci používateľ COrvusu môže prostredníctvom COrvus Čítača pracovať aj s bežnými dialógovými oknami Androidu, takže dokáže reagovať na informácie o stave telefónu, batérie, prepnúť telefón do letového režimu, či ho vypnúť a p. (ide o také úkony, ktoré z dôvodu bezpečnostnej politiky Androidu nie je možné ovládať z aplikácií tretích strán).
 • Hlasová syntéza nie je súčasťou programu COrvus, ale je ju potrebné nainštalovať samostatne. To z dôvodu, že program vie spolupracovať so štandardnými voľne dostupnými (neplatenými) i spoplatnenými hlasmi. Používateľ teda nie je obmedzovaný na použitie konkrétneho hlasu, ale môže si vybrať taký, ktorý mu najviac vyhovuje (príjemnosťou, rýchlosťou, zrozumiteľnosťou – podľa individuálnych kritérií).
 • Pre slabozrakých je COrvus Prostredie navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť, vysoký kontrast, dostatočne veľké písmo, čo najmenej objektov na obrazovke, ktoré môžu slabozrakého zbytočne miasť a zhoršovať čitateľnosť obsahu obrazovky.

 

Operačný systém

 • CORVUS je určený pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, minimálne požadovaná verzia je 4.0, pričom z dôvodu, že samotný operačný systém si jednotlivý výrobcovia rôzne upravujú na svoj obraz, je vydaný aj zoznam odporúčaných telefónov, kde je COrvus testovaný, no program je (s možnými obmedzeniami) použiteľný prakticky v každom telefóne s kompatibilným operačným systémom.


Podporované jazyky

 • Angličtina
 • Slovenčina
 • Čeština
 • Francuzština
 • Holandčina
 • Nemčina
 • Polština
 • Taliančina
 • Máme vytvorený špeciálny nástroj na veľmi rýchlu lokalizáciu aj do iných jazykov.
 • Využitie štandardnej - samostatne inštalovanej syntézy lokalizáciu ešte uľahčuje.