Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

COrvus Prostredie

Súbor špeciálne navrhnutých aplikácií s dôrazom na jednoduché, ľahko ovládateľné prostredie bez nutnosti vyhľadávania objektov na obrazovke (a to ani pri písaní) obsahuje/umožňuje:

 • Základné používateľské prostredie
 • Telefonovanie (možnosť priameho vytočenia čísla, alebo cez rýchlu voľbu, ale aj výber volaného z Adresára, Registra hovorov, či z SMS)
 • Register hovorov (volaných, prijatých, zmeškaných)
 • Adresár (okrem mena a priezviska volajúceho umožňuje ku jednotlivým kontaktom pridávať aj email, individuálne zvonenie, či poznámku)
 • SMS správy (prijímanie, odosielanie, zoznam nedoručených)
 • Elektronická pošta (podporuje protokol IMAP)
 • Profily (hlasitý, vibrovanie, tichý)
 • Informácie o stave telefónu (batéria, nabíjanie, siete, wifi)
 • Hodiny
 • Alarm (budík)
 • Jednoduchý kalendár s pripomienkami
 • Poznámky (umožňuje vytváranie, mazanie, kopírovanie a upravovanie krátkych textových súborov)
 • Prehliadač textových dokumentov - Knihy (umožňuje čítať veľké txt súbory, podporuje viac ako 200 vstupných kódovaní, pamätá si pozíciu kurzora v rozčítaných knihách a umožňuje pohyb po nadpisoch, pričom znak pre nadpisy je konfigurovateľný)
 • Prehrávač zvukových súborov (umožňuje prehrávanie súborov podporovaných operačným systémom Android, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, prehrávanie celých priečinkov aj výberu súborov, náhodné prehrávanie, opakovanie)
 • Diktafón (umožňuje vytvárať zvukové nahrávky, ktoré je možné jednoducho organizovať do podpriečinkov, podporovaných je viacero úrovní kvality nahrávky)
 • Kalkulačka (umožňuje výpočty so základnými operáciami (zátvorky, +,-,*,/, druhá mocnina, druhá odmocnina, univerzálna mocnina, percentá), s goniometrickými funkciami, používateľ má k dispozícii 6 + 1 pamätí, možnosť používať výpočty z histórie výpočtov, operátory je možné vkladať z klávesnice aj zo zoznamu, podporované sú aj tzv. krátke zápisy)
 • Detektor svetla (funguje na telefónoch s ambient light senzorom, výškou tónu upozorňuje na intenzitu svetla, napr. rozsvietené osvetlenie v miestnosti, ale je možné vďaka nemu rozlíšiť aj tmavú bielizeň od bielej a p.)
 • Baterka (umožňuje použiť blesk alebo displej telefónu ako núdzové svetlo)
 • Správca súborov (pohyb po adresároch a prezeranie ich obsahu, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov a adresárov)
 • Hra pätnástka a Hra loptičky
 • Výpis ostatných aplikácií (filtrovanie a spúšťanie ostatných - externých aplikácií OS Android)
 • Nastavovanie (profilov, funkcií, citlivosti gest, hlasitosti, tónov zvonenia, zapínanie Wifi, Bluetooth, alebo zdieľaného pripojenia cez mobilný prístupový bod a mnoho iného...)
 • Pomocník pre jednoduchú autorizáciu a aktualizáciu CORVUSU
 • Pomocník pri práci s CORVUSom (kontextová nápoveda).


CORVUS Čítač

Na pozadí spustená aplikácia, ktorá zasiahne vždy (ak je aktivovaná), ak sa používateľ dostane mimo COrvus Prostredia. Ide o Jednoduchý čítač obrazovky zabezpečujúci najmä:

 • pohyb po dialógových oknách Androidu, ktoré nie je možné obslúžiť z prostredia COrvusu,
 • vyhľadávanie objektov na displeji prostredníctvom prehľadávania prstom, alebo švihom hore/dole.