Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou
  1. Program poskytuje intuitívne a najmä ergonomicky konzistentné ovládanie, ktoré je navrhnuté špeciálne pre potreby nevidiacich a ťažko slabozrakých, pričom je založené na ovládaní prostredníctvom gest a v čo najväčšej možnej miere obchádza veľmi zdĺhavý a neefektívny spôsob ovládania vyhmatávaním objektov na obrazovke.
  2. Je pripravený tak, aby uľahčil prácu nie len úplne nevidiacim používateľom, ale aj tým ťažko slabozrakým a prakticky nevidiacim, ktorí ešte dokážu využiť zvyšky zraku na uľahčenie orientácie v mobilnom telefóne, no bez špeciálnej podpory by mobilný telefón nemohli používať.
  3. Nezradí používateľa ani vtedy, ak sa z nejakého dôvodu ocitne mimo prostredia COrvusu. Vtedy mu poskytne čítač, prostredníctvom ktorého sa nevidiaci môže orientovať aj v dialógových oknách, či vo väčšine štandardných aplikácií Androidu. Zároveň používateľa nenúti spúšťať a ani prerušovať TalkBack, čo je pomerne zdĺhavá a náročná operácia. Nevidiaci si niekedy ani nemusí uvedomiť, že už nepracuje v špeciálnom prostredí COrvusu.
  4. K programu je vypracovaná pomerne podrobná dokumentácia - používateľská príručka, ktorá používateľovi pomôže najmä v začiatkoch. To je pri tomto type software skôr výnimkou. Program okrem toho dodá náš dôkladne vybraný partner, ktorý sa postará nielen o jeho inštaláciu, ale aj o pomerne zložité nastavenie telefónu a prvotné zaškolenie používateľa. Poskytne poradenstvo, i pomoc s prípadnými ťažkosťami. To Google Play neurobí.
  5. Spokojnosť používateľov je zaručená aj tým, že samotný vývojársky tím je tvorený aj ľuďmi s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorí veľmi dobre poznajú nie len svoje potreby, ale zároveň ich vedia sami veľmi efektívne riešiť.

Na viac - používaním programu COrvus priamo podporujete zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím.