Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Predstavujeme vám program COrvus určený na sprístupnenie funkcionality mobilných telefónov s dotykovým displejom a operačným systémom Android i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom.

Vo svojej podstate ide o kombináciu samostatného ozvučeného prostredia (COrvus Prostredie) špeciálne navrhnutého rešpektujúc potreby a požiadavky zrakovo postihnutých používateľov a čítača obrazovky (COrvus Čítač) umožňujúceho prácu nevidiacich v ostatnom prostredí OS Android. V tom je zároveň náš jedinečný prístup, ktorým sa odlišujeme od podobných známych programov pre nevidiacich a slabozrakých.

COrvus Prostredie

Možno si ho predstaviť ako špeciálne navrhnutú domovskú obrazovku so súborom vlastných aplikácií, prostredníctvom ktorých môžu nevidiaci používatelia nie len pohodlne telefonovať a posielať SMS správy, ale môžu využívať aj ďalšie vybrané funkcie smartfónu, ako napríklad adresár, register hovorov, jednoduchý kalendár s pripomienkami udalostí, hodiny a alarm (budík). To všetko s veľmi intuitívnym ovládaním a hlasovou odozvou.

Slabozrakým používateľom prináša výrazné uľahčenie práce s vyššie uvedenými aplikáciami, pretože veľmi jednoduché grafické rozhranie programu rešpektuje ich požiadavky na prístupné zobrazovanie obsahu obrazovky, čo je podporené kontrastnými ikonami, veľkosťou písma i farebným prevedením. 

Vytvorením špeciálnej sady aplikácií prepojených v jeden celok obchádza COrvus Prostredie pre nevidiacich neintuitívne a motoricky náročné ovládanie bežných aplikácií. Odbúraním nutnosti prehľadávania obsahu obrazovky a poskytnutím pre nevidiacich efektívnejšieho typu klávesnice zabezpečujeme čo najmenšiu závislosť nevidiaceho na pozične presnom dotyku obrazovky. Tieto opatrenia na jednej strane výrazne zrýchľujú prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi, ale na druhej strane aj výrazne skracujú čas a redukujú námahu, ktoré sú potrebné vynaložiť na nácvik ovládania takéhoto telefónu.

COrvus Čítač

Veľkou výhodou COrvusu je aj implementácia vlastného čítača obrazovky. I keď zatiaľ nejde o náhradu za vstavaný TalkBack, podstatne rozširuje možnosti použitia COrvusu i pre technicky zručnejších používateľov. Vďaka COrvus Čítaču sa nevidiaci nestratia ani v prostredí Androidu, mimo našich vlastných aplikácií. Čítač v prvom rade umožňuje používateľom hlasom odčítať a ovládať systémové dialógové okná, ktoré oznamujú napr. stav batérie, či je prostredníctvom nich možné telefón vypnúť, alebo uviesť do letového režimu. Tieto dialógy by bez čítača obrazovky nevidiaci nemohol ovládať a používateľom aplikácií založených len na vytvorení komfortného špeciálneho prostredia bývajú tieto dialógy nedostupné - sú prekážkou samostatnej práce nevidiacich so smartfónom.