Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

25.07.2016 bola vydaná nová verzia programu COrvus - v. 1.3.0

Čo priniesla verzia 1.3.0 


Nové moduly v COrvus Prostredí

 • Elektronická pošta: modul sprístupňuje elektronickú poštu cez protokol IMAP. Umožňuje prácu s viacerými kontami, poskytuje štandardné funkcie na prácu so správami, prílohami. 


 Ostatné nové funkcie a vylepšenia

 • Funkcia expertný mód pri písaní kreslením: výrazne zrýchľuje písanie textou pri použití metódy písania kreslením .
 • V editačných poliach je pri prečítaní informácie o okne (2-poklepanie) prečítaná aj pozícia kurzora v texte, vyjadrená v percentách .
 • Funkcia prerušenia reči: krátkym stlačením tlačidla pre znižovanie hlasitosti je možné prerušiť reč pri vyslovovaní dlhých frázInformačný dialóg „o telefóne“ teraz obsahuje aj informáciu o výrobcovi a type telefónu .
 • Nové jazyky: Francúzsština, Holandčina, Nemčina, Poľština, Taliančina.


Zmeny vo funkciách a ovládaní

 • Došlo k zmenám v nástroji na správu licencií: používateľské prostredie je teraz prehľadnejšie .
 • Položky hlavnej ponuky boli preusporiadané za účelom dosiahnúť logické zoradenie aplikácií. Položka register sa teraz nachádza pod položkou kontakty, pod položku správy pribudla položka elektronická pošta .
 • Štandardne používané gesto 1-švih doľava, ktoré slúžilo na mazanie znaku v editačných poliach, alebo prvkov v zoznamoch bolo zmenené na gesto 1-dvojťuk. Gesto je veľmi podobné gestu dvojťuk, ktoré sa používa na mazanie textu v editačných poliach so zobrazenou klávesnicou.
 • V editačných poliach a aplikáciách v ktorých nieje možné použiť švih doľava na návrat (napríklad kalkulačka, kalendár, hra pätnástka) teraz funguje na vyvolanie funkcie späť resp. zrušiť gesto 1-švih doľava.
 • V aplikácii kalkulačka bolo gesto na zobrazenie histórie výpočtov 1-poklepanie zmenené na gesto 1-dvojšvih nadol.
 • Na klávesnice malé písmená, jedno veľké písmeno a veľké písmená pribudol na tlačidlo 1 znak bodkočiarka (;).
 • Editačné pole „upraviť príjemcov“ ktoré možno vyvolať z dialógu pre písanie novej správy teraz môže obsahovať okrem čísel, začínajúcich znakom plus oddelených zariadkovaním aj znaky – a /, ktoré sa často používajú na oddeľovanie skupín číslic. Pole je možné potvrdiť aj prázdne a resetovať tak zoznam príjemcov správy.
 • Boli zmenené predvolené nastavenia aplikácie, ktoré sa použijú pri prvom spustení po inštalácii. Aktuálne hodnoty zohľadňujú prístupnosť operačného systému android a zvyky používateľov.


 Opravené chyby a zmeny

 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Budík v niektorých prípadoch nebudil na telefónoch s operačným systémom Android 6.0.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že tlačidlá hlasitosti mali v niektorých zriedkavých situáciách horšiu odozvu.
 • Opravená chyba, ktorá vo veľmi zriedkavých situáciách mohla spôsobovať nechcený reštart niektorých syntéz reči.
 • Opravená chyba, ktora za určitých okolností spôsobovala, že dochádzalo k spontánnemu zmenšovaniu písma a ikon v prípade, že bolo na telefóne povolené otáčanie displeja.