Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

07.03.2016 bola vydaná nová verzia programu COrvus - v. 1.2.0

Čo priniesla verzia 1.2.0 


Nové moduly v COrvus Prostredí

 • Prehrávač zvukových súborov: umožňuje prehrávanie súborov podporovaných operačným systémom Android, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, prehrávanie celých priečinkov aj výberu súborov, náhodné prehrávanie, opakovanie.
 • Kalkulačka: Umožňuje výpočty so základnými operáciami (zátvorky, +,-,*,/, druhá mocnina, druhá odmocnina, univerzálna mocnina, percentá), s goniometrickými funkciami. Používateľ má k dispozícii 6 + 1 pamätí, možnosť používať výpočty z histórie výpočtov, operátory je možné vkladať z klávesnice aj zo zoznamu, podporované sú aj tzv. krátke zápisy.
 • Diktafón: umožňuje vytvárať zvukové nahrávky. Nahrávky je možné jednoducho organizovať do podpriečinkov, podporovaných je viacero úrovní kvality nahrávky.
 • Hra loptičky: cieľom je chytať padajúce loptičky, reprezentované zvukom.
 • Nový model klávesnice písanie kreslením: Umožňuje písať bez nutnosti počuť odozvu pri písaní. Pri použití tohto modelu klávesnice nie je potrebné trafiť sa na konkrétne tlačidlá.


 Ostatné nové funkcie a vylepšenia

 • Corvus podporuje Android 6.0 Marshmallow.
 • Corvus je aktuálne možné použiť ako predvolenú aplikáciu pre posielanie SMS správ v aplikáciách tretích strán.
 • Po vymazaní jednej alebo viacerých správ v zozname správ zostáva teraz kurzor na najbližšej nevymazanej správe.
 • Pridaná funkcionalita umožňujúca mazať obsahy registrov. Položky pre mazanie všetkých záznamov, alebo záznamov starších ako mesiac sa nachádzajú v kontextovej ponuke vo vnútri jednotlivých registrov.
 • Pridané špeciálne gesto 2-švih doprava, slúžiace na reset syntézy reči. Gesto je možné použiť v situáciách, keď sa odmlčí syntéza reči, no Corvus funguje. K problému dochádza s pamäťovo náročnejšími syntézami.
 • V zozname klávesníc dostupných pri prepínaní klávesníc v editačných poliach pribudla klávesnica Jedno veľké písmeno. Táto funguje podobne ako funkcia SHIFT známa z počítačov, teda po napísaní nasledujúceho písmena sa automaticky prepne na malé písmená.
 • Funkcia automatické písanie veľkých písmen na začiatku viet. Aktivovať ju možno v nastaveniach klávesnice.
 • V nastaveniach klávesnice je možné určiť model klávesnice samostatne pre alfanumerické editačné polia, numerické editačné polia a editačné polia pre výpočty (kalkulačku).
 • V modeli klávesnice tlačidlá bola pridaná voľba, ktorá umožňuje aktivovať vyslovovanie všetkých znakov nachádzajúcich sa na jednotlivých tlačidlách. Znaky sú vyslovované počas prehmatávania, napríklad: po príchode na prostredné tlačidlo v hornom rade COrvus vysloví a, b, c,...


Zmeny vo funkciách a ovládaní

 • Nová sekcia Klávesnica, nachádzajúca sa v nastaveniach COrvusu umožňuje konfigurovať parametre klávesníc. Do tejto kategórie boli presunuté položky na konfiguráciu klávesnice, ktoré sa nachádzali v nastaveniach prostredia.
 • Bolo zmenené poradie vyslovovania znaku a metainformácie pri veľkých písmenách. Slovo "veľké" sa teraz vyslovuje až za konkrétnym písmenom.


 Opravené chyby a zmeny

 • Opravené chyby v textoch popisujúcich používateľské prostredie.
 • Opravená chyba, keď v niektorých prípadoch nefungovalo gesto na dočasné prepínanie tienenia.
 • Vylepšené hláskovanie reťazcov, pribudli vylepšenia súvisiace so zjednodušením lokalizácie Corvusu.
 • Vylepšené vyslovovanie vymazávaných znakov v prostredí Corvus aj v čítači obrazovky.
 • Do kontextovej nápovedy boli doplnené nové univerzálne gestá.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že neprepisovateľné editačné polia sa po vyvolaní kontextovej ponuky automaticky zatvárali.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých telefónoch nebolo možné vymazať kontakt po jeho použití (napríklad po telefonáte naň).
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v prípade, že boli na skratkové gestá na hlavnej obrazovke namapované externé Android aplikácie, dochádzalo pri ich spúšťaní pomocou týchto gest k neželaným zmenám hlasitosti reči.
 • Vylepšený generátor tónov, ktorý sa používa na vytváranie väčšiny melodických zvukov COrvusu.
 • Opravená chyba spôsobujúca, že v aplikácii telefón nefungovalo tlačidlo späť v prípade, že bolo editačné pole pre číslo prázdne.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že dochádzalo na telefóne LG Wine Smart k automatickému vypínaniu obrazovky pri práci s čítačom obrazovky obsluhovanom výhradne s použitím klávesnice.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých modeloch telefónov od spoločnosti Samsung zostávala v niektorých situáciách zobrazená obrazovka prichádzajúceho hovoru aj v čase, keď bol daný hovor prijatý, odmietnutý, alebo zmeškaný.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala nestabilitu aplikácie baterka na telefónoch Motorola.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že po zobrazení prázdneho zoznamu v aplikácii kontakty a následnom upravení vyhľadávania tak, aby zoznam zobrazených kontaktov nebol prázdny zostávala pri všetkých kontaktoch zobrazená ikona indikujúca prázdny zoznam.