Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

26.10.2015 bola vydaná nová verzia programu COrvus - v. 1.1.1

Čo priniesla verzia 1.1.1 


Nové funkcie a vylepšenia

  • Podpora tlačidlového telefónu LG Wine Smart (viď špeciálna kapitola v používateľskej príručke)
  • Čítač obrazovky je možné v operačnom systéme Android verzia 4.3 a novšom ovládať aj pomocou klávesnice, podrobné informácie v používateľskej príručke, presnejšie v kapitole venovanej telefónom s hardwarovou klávesnicou.
  • V nastaveniach prostredia je možné zapnúť používanie tlačidla späť nachádzajúceho sa na všetkých telefónoch. Ak je tlačidlo aktívne, možno ho použiť na rušenie operácií, prípadne vynáranie sa z ponúk.
  • Aplikácia COrvus bola preložená do češtiny.
  • V nastaveniach prostredia je možné zapnúť resp vypnúť automatické zobrazovanie klávesnice v prepisovateľných editačných poliach.


Opravené chyby

  • Opravená chyba keď COrvus nezobrazoval silu signálu v prípade, že sa telefón pripájal k sieti cez LTE
  • Opravená chyba spôsobujúca pád aplikácie Register pri zobrazení prázdneho zoznamu udalostí
  • Opravená chyba spôsobujúca pád pri vyvolaní kontextovej ponuky v prázdnom telefónnom zozname