Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

30.09.2015 bola vydaná nová verzia programu COrvus - v. 1.1.0

Čo priniesla verzia 1.1.0


Nové moduly v COrvus Prostredí

 • Poznámky - umožňuje vytváranie, mazanie, kopírovanie a upravovanie krátkych textových poznámok
 • Knihy - zobrazuje priečinok, do ktorého možno kopírovať knihy. Txt súbory sa po poklepaní v spomenutej aplikácii alebo v správcovi súborov otvárajú v prehliadači textových dokumentov. Ten umožňuje čítať veľké txt súbory. Podporuje viac ako 200 vstupných kódovaní, pamätá si pozíciu kurzora v rozčítaných knihách a umožňuje pohyb po nadpisoch, pričom znak pre nadpisy je konfigurovateľný.
 • Detektor svetla - funguje na telefónoch s ambient light senzorom
 • Baterka - umožňuje použiť blesk alebo displej telefónu ako núdzové svetlo


Ostatné nové funkcie a vylepšenia

 • Corvus podporuje Android verzie 5.0 a 5.1
 • Kompletne zmenená (vylepšená) zvuková schéma Corvusu
 • Hlasitosť zvukov sa aktuálne prispôsobuje hlasitosti multimédií, teda aj hlasitosti syntézy reči
 • Vylepšená funkcia rýchla voľba – pod číslicu v telefóne je v súčasnosti okrem konkrétneho kontaktu možné uložiť aj reťazec pre vyhľadávanie. Po použití takto nastavenej rýchlej voľby sa namiesto zavolania na konkrétny kontakt zobrazí aplikácia kontakty so zoznamom kontaktov, ktoré sú výsledkom vyhľadávania nastaveného reťazca.
 • Vylepšená funkcia telefón – v kontextovej ponuke aplikácie pribudli položky umožňujúce vykonať základné operácie s telefónnym číslom, volanie cez linky (linka1 resp. linka2) je možné vyvolať rovnako ako v registri, resp. kontaktoch
 • V kontextovej ponuke vyvolanej na konkrétnej SMS správe pribudla položka umožňujúca zavolať odosielateľovi resp. príjemcovi správy
 • V kontextovej ponuke na ľubovoľnej SMS správe v zozname správ pribudla funkcia umožňujúca vyhľadať v danej správe telefónne čísla. Čísla budú po vyvolaní funkcie zobrazené v zozname, po poklepaní na konkrétne číslo sa toto číslo zobrazí v aplikácii telefón, kde ho možno ďalej použiť
 • V kontextovej ponuke ľubovoľného kontaktu pribudla funkcia, umožňujúca poslať o tomto kontakte informácie prostredníctvom SMS. Funkcia generuje na zadané číslo jednoduchú textovú správu, ktorá je čitateľná aj pre používateľov bez aplikácie Corvus
 • V kontextovej ponuke v aplikácii kalendár pribudla funkcia umožňujúca vyhľadať pripomienky, obsahujúce konkrétny text. Funkciu možno vyvolať aj gestami 1-švih nahor resp. 1-švih nadol, rovnako ako na iných miestach, kde je možné využiť funkciu vyhľadávania
 • V nastaveniach aplikácie pribudla sekcia bezdrôtové pripojenie, umožňujúca aktiváciu a deaktiváciu niektorých modulov pre bezdrôtové pripojenie. Funkciu možno vyvolať aj poklepaním po informácii o signále na hlavnej obrazovke
 • V nastaveniach aplikácie pribudla sekcia skratky na hlavnej obrazovke, v ktorej je možné nastaviť 20 skratiek pre rýchle vyvolanie väčšiny funkcií Corvusu, ale aj externých Android aplikácií.
 • V editačných poliach prostredia Corvus je možné skratkou 1-poklepanie spustiť plynulé čítanie. K jeho zastaveniu dôjde po dočítaní textu, alebo dotyku ľubovoľnej časti displeja
 • V editačných poliach Corvus možno používať na pohyb po texte aj šípky hardwarovej klávesnice. Šípky do strán po znakoch, vertikálne šípky po riadkoch a ctrl+šípky do strán na pohyb po slovách
 • Na telefónoch s hardwarovou klávesnicou je možné vyvolať kontextovú ponuku pridržaním klávesu výberu
 • Pri objednávaní licencie prostredníctvom SMS Corvus zobrazuje informáciu o možných poplatkoch
 • V čítači obrazovky je ozvučené rolovanie dlhých zoznamov
 • Nové gesto čítača obrazovky, umožňujúce presunúť zameranie na najbližšie nasledujúce tlačidlo
 • Corvus je možné použiť ako predvolenú aplikáciu pre telefonovanie v operačnom systéme

 

Zmeny vo funkciách a ovládaní

 • Boli zmenené niektoré univerzálne gestá:
  • Čítanie obrazovky: 2-poklepanie
  • Kontextová nápoveda: 2-dvojité poklepanie
 • Odstránená možnosť jednoduchého zapínania beta testovania aplikácie, v prípade záujmu o testovanie nás kontaktujte
 • Prepínanie Wifi bolo z ponuky aktualizácií presunuté do nastavení pre bezdrôtové siete


Opravené chyby a zmeny

 • Opravená chyba keď Corvus hlásil chybu v prípade, že bol vymazaný súbor so zvukom, nastaveným ako tón budenia. Aktuálne sa v takomto prípade používa predvolený zvuk, ktorý je súčasťou aplikácie
 • Opravená chyba, keď dochádzalo k pádu aplikácie v prázdnom zozname správ
 • Opravená chyba, ktorá v niektorých prípadoch spôsobovala pád aplikácie pri zadávaní údajov typu čas a dátum
 • Prijatie resp. odmietnutie hovoru gestami je ozvučené rovnakým spôsobom, ako pri použití tlačidiel
 • Vylepšené zobrazovanie obrazovky prichádzajúceho hovoru, ak je v Corvuse zapnutá obsluha hovorov
 • Opravená chyba, keď v niektorých situáciách po prijatí hovoru gestom volajúci nepočul volaného
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri odmietnutí hovoru gestom dochádzalo k prepínaniu stavu funkcie tienenie
 • Editačné polia, pri ktorých sa očakáva neprázdny vstup sú označené červenou hviezdičkou v titulku okna a informácia je oznámená aj hlasom
 • Pri pohybe po slovách sa aktuálne chápe ako oddeľovač slova aj zariadkovanie, nedochádza teda k zlievaniu slov oddelených zariadkovaním
 • Opravená chyba, keď sa v niektorých situáciách strácali informácie o nastaveniach rýchlej voľby
 • Opravených viacero chýb ktoré sa prejavovali pri prázdnych zoznamoch
 • Ak je v Nastaveniach správania počas hovoru zapnutá obsluha hovorov pomocou gest, potom je na obrazovke prichádzajúceho hovoru použitá ikona, ktorá vizualizuje fungovanie 
 • Opravené niektoré ikony, doplnené niektoré prvky vylepšujúce vizuálnu stránku aplikácie