Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

CORVUS má vlastný autorizačný systém, ktorý je nezávislý od konta používateľa na Googli. To umožňuje efektívnejší predaj programu prostredníctvom našich distribútorov v jednotlivých krajinách. Autorizáciu je pri tom možné vykonať SMS správou, prípadne zaslaním autorizačného súboru.

Ak nebola vykonaná autorizácia, program bude pracovať v 10 min. režime. Po uplynutí tohoto času sa CORVUS zablokuje a je potrebné, buď prestať s ním pracovať, alebo telefón reštartovať.

Odplatnú licenciu programu (poskytnutie práv na používanie danej verzie COrvusu) je technicky možné viazať:  

  • na SIMkartu
  • na IMEI telefónu
  • na telefónne číslo (je možné len u niektorých operátorov)
  • na operátora
  • na krajinu, v ktorej bola SIMkarta vydaná

Okrem toho existuje aj bezodplatná licencia:

  • za účelom vyskúšania programu - poskytovaná záujemcovi 1 krát, a to na 30 dní

Ponuka jednotlivých licencií na používanie programu sa pri tom môže v niektorých krajinách líšiť, a to podľa dohody s konkrétnym distribútorom.

Typ vašej licencie si overíte v menu programu COrvus Prostredie (Ponuka > Pomocník > Licencia > Info).