Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Cena programu v prvom rade závisí od poskytnutého typu licencie. Spoplatnené sú i upgrady programu na ďalšiu major verziu, ktorú vydáme max. 1 krát ročne, a ktorá bude vždy obsahovať zásadné rozšírenia programu o novú funkcionalitu. Používateľ, ale môže COrvus používať aj bez nutnosti vykonať upgrade programu. V prípade, že používateľ zakúpi licenciu max. 3 mesiace pred vydaním novej major verzie, bude mu upgrade na túto verziu poskytnutý bezplatne.

Ceny za používanie COrvusu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, a to podľa dohody s konkrétnym distribútorom. Ovplyvňujú to najmä náklady na lokalizáciu programu, potreba úprav programu podľa lokálnych potrieb a samozrejme i predpokladané počty predaných licencí v danom štáte. Preto sa so žiadosťou o cenovú ponuku, resp. cenník obracajte priamo na našich partnerov.