Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Na tomto mieste ponúkame stručný prehľad základných giest použitých v jednotlivých častiach COrvus Prostredia.

  • Švihanie jedným prstom do všetkých štyroch smerov (prst položte na displej a vykonajte rýchly pohyb – švih – konkrétnym smerom) vo väčšine prípadov simuluje šípky nahor, nadol, doprava a doľava. 
  • Švihanie dvoma prstami súčasne do všetkých štyroch smerov (rovnako ako jednoduchý švih, ibaže na vykonanie gesta sa používajú 2 prsty súčasne) sa zvyčajne používa na posun kurzora po väčších úsekoch.
  • Ťuknutie jedným prstom (krátky dotyk jedným prstom) momentálne nemá priradenú žiadnu univerzálnu funkciu.
  • Ťuknutie dvoma prstami (krátky dotyk dvoma prstami naraz) sa používa na vyvolanie funkcie backspace v editačných poliach, ak je aktívna klávesnica. Pri dvojprstových gestách je potrebné mať prsty na displeji vzdialené od seba tak, aby medzi nimi bola aspoň malá medzera. V opačnom prípade telefón pochopí gesto ako jednoprstové.
  • Poklepanie jedným prstom (dve krátke ťuknutia nasledujúce rýchlo po sebe) sa zvyčajne používa ako potvrdenie.
  • Poklepanie dvoma prstami súčasne sa zvyčajne používa na vyvolanie kontextovej ponuky. Pri dvojprstových gestách je potrebné mať prsty na displeji vzdialené od seba tak, aby medzi nimi bola aspoň malá medzera. V opačnom prípade telefón pochopí gesto ako jednoprstové.
  • Pridržanie jedným prstom (podobne ako poklepanie, ibaže druhé ťuknutie v rámci dvojťuku je dlhšie, prst teda ostane na displeji dlhšie ako pri prvom ťuknutí) nemá v súčasnosti priradenú žiadnu univerzálnu funkciu.
  • Dvojité pridržanie (podobne ako pridržanie, ibaže sa vykonáva dvoma prstami súčasne) sa štandardne používa na vyvolanie operácie zrušiť (viď ďalej). Pri dvojprstových gestách je potrebné mať prsty na displeji od seba vzdialené tak, aby medzi nimi bola aspoň malá medzera. V opačnom prípade telefón pochopí gesto ako jednoprstové.

Uvedené gestá možno ešte kombinovať so stláčaním tlačidiel hlasitosti, napríklad stlačte tlačidlo pridávania hlasitosti, držte ho stlačené, vykonajte jedno z vyššie popísaných gest a nakoniec tlačidlo uvoľnite.

V základnom menu programu, ktoré je tvorené zoznamom položiek a má charakter stromu - dá sa doň zanárať a vynárať), sa teda používateľ pohybuje pri prehliadaní jednej úrovne švihaním jedným prstom nadol, resp. nahor. Hlbšie sa zanorí, teda potvrdí položku, poklepaním jedným prstom. Späť, o úroveň vyššie, sa vráti švihom prstu do ľava. Položky zoznamov (napr. pri hromadných operáciách s SMSkami, alebo kontaktami) môže naopak označovať švihom do prava.

V zoznamoch, kde to má zmysel (napr. pri SMSkách, či kontaktoch), ale aj v editačných poliach vyvolá kontextovú ponuku poklepaním dvoma prstami. Cez kontextovú ponuku môže editačné pole i opustiť.