Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Na tomto mieste sú zhrnuté všetky gestá, ktoré sú k dispozícii v rámci používania COrvus Čítača. 

  • Švih zhora nadol - posunie fokus na nasledujúci prvok.
  • Švih zdola nahor - posunie fokus na predchádzajúci prvok.
  • Švih doľava - ide o ekvivalent tlačidla späť, pomocou tohto gesta teda „skryjeme“ aktuálnu aplikáciu a vrátime sa do predchádzajúcej aktívnej aplikácie, alebo na domovskú obrazovku.
  • Švih doľava a následne bez zdvihnutia prsta späť doprava - pokúsi sa nastaviť naposledy použitú obrazovku Corvusu ako aktívnu. To isté sa deje aj pri zablokovaní a následnom odblokovaní telefónu stlačením tlačidla pre vypnutie displeja.
  • Poklepanie - aktivuje zameraný prvok (prvok nájdený použitím vertikálnych švihov, alebo metódou skúmania dotykom).
  • Pridržanie - v závislosti od prvku, na ktorom pridržíte prst, vyvolá kontextovú ponuku (napríklad na domovskej obrazovke čistého Androidu) a umožní menenie hodnoty prvku (napríklad posuvník).
  • Dvojšvih zhora nadol - posúva zoznam zhora nadol.
  • Dvojšvih zdola nahor - posúva zoznam zdola nahor.
  • Dvojšvih zprava doľava - v aplikáciách pozostávajúcich z viacerých obrazoviek (domovská obrazovka obsahuje viacero plôch, aplikácia zobrazujúca zoznam všetkých aplikácií pozostáva z viacerých obrazoviek a pod) prepína zameranie na nasledujúcu obrazovku.
  • Dvojšvih zľava doprava: V aplikáciách pozostávajúcich z viacerých obrazoviek (domovská obrazovka obsahuje viacero plôch, aplikácia zobrazujúca zoznam všetkých aplikácií pozostáva z viacerých obrazoviek a pod.) prepína zameranie na predchádzajúcu obrazovku.

Ovládanie COrvus Čítača je teda pri jednoduchších operáciách podobné ovládaniu COrvus Prostredia. Odporúčame skúmať obsah obrazovky švihom zhora nadol, resp. opačne, aby si používateľ prezrel všetky aktuálne zobrazené prvky. Prvok rovnako aktivuje poklepaním, a švihom doľava sa vracia späť.

Pri COrvus Čítači je možné využívať aj prehľadávanie obrazovky priložením prsta na jej plochu a následne pohybom po nej. Vtedy sa fokus automaticky presúva na prvky ukryté pod prstom.Tento spôsob ovládania je pomerne náročný a vhodný najmä v častejšie používaných - používateľovi dobre známych aplikáciách.