Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Základnými stavebnými kameňmi COrvus Prostredia sú ovládacie prvky, pričom z dôvodu prehľadnosti sa na obrazovke telefónu vždy zobrazuje len jeden z nich. V súčasnosti aplikácia komunikuje prostredníctvom zoznamov, editačných polí a neprepisovateľných editačných polí. Pri ich ovládaní nerozhoduje, kde sa používateľ dotýka obrazovky telefónu. Dôležité sú len gestá, ktoré na obrazovke vykonáva. Za týmto účelom (aby nedošlo k náhodnému spusteniu) sú deaktivované aj tlačidlá "Menu" a "Späť", ktoré sú umiestnené v spodnej časti obrazovky, resp. pod obrazovkou. Aktývne je len tlačidlo "Home". Jediný prípad, kedy je rozhodujúca poloha prstu na obrazovke je v prípade klávesnice. Vďaka jej rozloženiu 3x4 (nepoužívame QWERTY klávesnicu) však pozíciu jednotlivých písmen nevidiaci používateľ ľahko nájde.

Použitie COrvus Čítača v bežných aplikáciách Androidu je podobné, ako použitie známeho programu TalkBack. Gestá sú však upravené tak, aby sa používateľovi COrvusu čítač ľahšie ovládal a hlavne, aby ho nebolo potrebné spúšťať, resp. vypínať pri odchode a návrate do COrvus Prostredia. Vďaka výraznému zoštíhleniu čítača došlo aj k podstatnému zrýchleniu jeho odozvy.

Oboznámte sa aj:

Oveľa viac sa dozvieš v používateľskej príručke, ktorú ti určite odporúčame dôkladne preštudovať.


Kontextovú nápovedu je ale vždy možné vyvolať pridržaním tlačidla na pridávaie hlasitosti telefónu a súčasne dvojklikom dvoma prstami kdekoľvek na display telefónu.