Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Inštalácia

 • Najskôr nainštalujte, alebo sa uistite, že máte nainštalovanú nejakú syntézu reči (Nastavenia > Jazyk a vstup > Možnosti prevodu textu na reč). V prípade, že aktuálne nemáte nainštalovanú žiadnu syntézu reči, pozrite stránku Ako začať, kde vám odkazy na niekoľko syntéz ponúkame.

Program COrvus v súčasnosti nedistribuujeme prostredníctvom Google Play, pri jej inštalácii je teda potrebné postupovať trochu neštandardným spôsobom. Inštalačný apk súbor COrvusu si môžete stiahnuť z tejto stránky, alebo vám ho poskytne váš predajca. Ďalej postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

 • Ak ste inštalačný súbor corvus.apk nestiahli z internetu prostredníctvom vášho smartfónu, nakopírujte ho z PC do pamäte mobilného telefónu, alebo na pamäťovú kartu, a to štandardným spôsobom.
 • Povoľte v telefóne inštaláciu aplikácií z iných zdrojov, ako je obchod Google (otvorte Nastavenia, aktivujte položku Zabezpečenie a začiarknite políčko "Povoliť inštaláciu aplikácií z iných zdrojov než playstore").
 • Pomocou ľubovoľného správcu súborov v telefóne nájdite inštalačný súbor CORVUSu, ktorý ste skopírovali do telefónu v prvom kroku a spustite ho.

Od tohto kroku bude inštalácia prebiehať rovnako, ako keď inštalujete akúkoľvek inú aplikáciu.


Nastavenia telefónu

Väčšinu z nižšie uvedených volieb možno jednoducho aktivovať použitím položky KONTROLA ANDROID NASTAVENÍ v ponuke POMOCNÍK v špeciálnom prostredí COrvusu. Odporúčame postupovať nasledovne:

 • Otvorte PONUKU a v podponuke POMOCNÍK aktivujte položku KONTROLA ANDROID NASTAVENÍ.
 • Postupne poklepte na jednotlivé voľby, pozorne si prečítajte vysvetlenie a ak máte záujem opísanú funkciu aktivovať, vyberte v ďalšom kroku Potvrdiť a v dialógu, ktorý sa zobrazí, vykonajte potrebnú operáciu.

Nasleduje popis dôležitých volieb:

 • Pri prvom spustení COrvusu sa vás telefón pravdepodobne opýta, ktorú aplikáciu chcete používať ako predvolenú domovskú obrazovku (launcher). Program COrvus môže fungovať ako aplikácia predvolenej domovskej obrazovky a nevidiacemu používateľovi odporúčame, aby vybral práve COrvus. Zabezpečí si tým, že sa COrvus spustí vždy po stlačení tlačidla domov (home).
 • Väčšina telefónov umožňuje zapnutie funkcie, prostredníctvom ktorej je možné zrušiť hovor stlačením tlačidla pre vypínanie telefónu. Odporúčame túto funkciu aktivovať. Bežne ju možno nájsť v nastaveniach zjednodušenia ovládania.
 • Od verzie Androidu 4.4 je možné nastavenie predvolenej SMS aplikácie. Predvolená SMS aplikácia môže ako jediná spravovať SMS a MMS správy, ostatné aplikácie síce môžu správu poslať, nemôžu však vykonávať operácie, ako napríklad mazanie správ. Ak chcete COrvus používať ako plnohodnotnú aplikáciu na prácu s SMS, nastavte ho ako predvolenú SMS aplikáciu. Urobiť to môžete v nastaveniach telefónu.

Súčasťou COrvusu je aj čítač obrazovky. Ak ho chcete aktivovať, vykonajte po nainštalovaní balíka COrvus.apk nasledujúce kroky:

 • V ponuke Nastavenia vyberte a aktivujte položku Zjednodušenie ovládania.
 • V skupine Služby nájdite a zapnite službu COrvus.
 • Po aktivovaní sa telefón opýta, či chcete aplikácii COrvus povoliť funkciu skúmania dotykom. Na otázku odpovedzte kladne.

V prostredí COrvusu možno používať na písanie v editačných poliach niektorú zo špeciálnych klávesníc (viď nižšie). Od verzie 1.4 je možné tieto špeciálne klávesnice používať aj v Android prostredí. Aby to však bolo možné, je potrebné klávesnicu COrvus povoliť a následne ju nastaviť ako predvolenú systémovú klávesnicu. Potrebné voľby sa nachádzajú v nastaveniach jazyka a vstupu, jednoducho sa k nim dostanete aj prostredníctvom vyššie spomenutej funkcie Kontrola Android nastavení, ktorá sa nachádza v ponuke Pomocník.


Odinštalácia

Aplikáciu COrvus je možné odinštalovať prostredníctvom správcu aplikácií, rovnako ako ktorúkoľvek inú aplikáciu.