Vitajte na stránkach aplikácie COrvus
S COrvusom sa rozhodne nestratíte
Telefonujete, SMSkujete, ale využívate aj mnohé iné funkcie mobilu
Zavoláte
si priateľa
i prípadnú
pomoc
Ani dotykový smartfón však už nie je vďaka COrvusu bariérou

Syntéza reči

Skôr ako nainštalujete COrvus, nainštalujte, alebo sa uistite, že máte nainštalovanú syntézu reči (Nastavenia > jazyk a vstup > Možnosti prevodu textu na reč). V prípade, že aktuálne nemáte nainštalovanú žiadnu syntézu reči, ktorá podporuje jazyk, v ktorom chcete pracovať, odporúčam nainštalovať napr.:
eSpeak TTS

(do verzie OS Android 4.2) 


Hlas je bezplatný, ale spoľahlivo funguje len v nižších verziách OS Android.


eSpeak

(od verzie OS Android 4.2) 


Hlas je spoplatnený.
Jeho cena je 1,21 €

Vocalizer TTS

(od verzie OS Android 4.0)


Po dobu 7 dní možno
hlas používať bezplatne.

Potom je spoplatnený.
Jeho cena je 3,99 €


Po nainštalovaní aplikácie - syntézy do zariadenia ju musíte ešte nastaviť ako predvolenú (preferovaný nástroj TTS) – prejdite na Nastavenia > Jazyk a vstup > Možnosti prevodu textu na reč a označte "eSpeak TTS", "eSpeak", alebo „Vocalizer TTS“ ako preferovaný nástroj TTS.

Pri syntéze Vocalizer môžete byť vyzvaní na zakúpenie konkrétneho hlasu. Vyberte hlas v príslušnom jazyku. Kupovať ho ale ihneď nemusíte. Syntéza ponúka možnosť bezplatného odskúšania po dobu 7 dní.

COrvus

Program je určený pre smartfóny s OS Android 4.0 a vyšším.

Program pracuje na každom telefóne s príslušnou verziou OS Android. Pretože ale jednotliví výrobcovia často prispôsobujú operačný systém telefónu podľa svojich predstáv (rozličné prvky uľahčujúce ovládanie nepoužívajú, alebo upravujú), niektoré funkcie COrvusu môžu byť z tohoto dôvodu v takýchto typoch telefónu čiastočne, alebo úplne obmedzené.

COrvus - Accessible kit for Android

  • Stiahnite inštalačný súbor corvus.apk.
  • Ak ho sťahujete pomocou vášho PC, nakopírujte ho do mobilného telefónu.
  • Spustite inštaláciu otvorením tohoto súboru vo vašom smartfóne.
  • Po inštalácii mobilný telefón reštartujte.
  • Zvoľte, že sa má COrvus používať, ako predvolené prostredie.


Používateľská príručka

Aby ste boli s programom COrvus spokojný, dôrazne vám odporúčame preštudovať si kompletnú používateľskú príručku, alebo jej skrátenú verziu "Ako začať". Aktuálne verzie v rôznych jazykoch nájdete v sekcii: Na stiahnutie

Kontextovú nápovedu je ale vždy možné vyvolať aj priamo v programe COrvus a to pridržaním tlačidla na pridávanie hlasitosti a súčasne dvojklikom dvoma prstami kdekoľvek na display.


Aktivácia skúšobnej licencie

Po nainštalovaní funguje program COrvus v 10 min. skúšobnom režime. Tento čas je určený na aktiváciu programu. Ak nemáte program ešte zakúpený, je možné požiadať o aktiváciu skúšobnej verzie. V nej potom bude program bez obmedzení pracovať 30 dní.

Zvoľte Ponuka > Pomocník > Licencia > Objednať cez SMS > (informačný text potvrdiť dvojitým ťuknutím) > Skúšobná licencia na 30 dní. COrvus odošle prostredníctvom SMS správ na náš server požiadavku na aktiváciu programu v skúšobnom režime. Aktivačný server vám automaticky (pokiaľ ste v minulosti ešte o TRIAL licenciu nežiadali) odošle spätnú správu, prostredníctvom ktorej sa skúšobná licencia COrvusu aktivuje. Proces prebehne automaticky. Nie je potrebné prepisovať žiadne aktivačné kľúče.

Viac informácií o aktivácii programu a jednotlivých licenciách nájdete v časti Licencie.